Colorado

The letter is X

Ralph Wyssling to Vandera Xanoubane
Vansay Xanoubane to Shulin Xin
Adam Xiong to Duy-Khiem Xuan-Hoang